Najava: DATA SCIENCE: SCIENCE OR BUZZWORD

Najava: DATA SCIENCE: SCIENCE OR BUZZWORD

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilića 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

UTORAK, 22.12.2020. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Dragan Vukmirović, Fakultet organizacionih nauka

DATA SCIENCE: SCIENCE OR BUZZWORD
U predavanju se prikazuju osnovne definicije nauke o podacima, istorijat i pravci daljeg razvoja. Istaknute su osnovne dileme i autorsko viđenje sličnosti i razlika sa bliskim naučnim disciplinama: matematikom, statistikom, računarskim naukama i veštačkom inteligencijom. Analiziran je profil naučnika za podatke (data scientists), kao i modaliteti obrazovanja ovih stručnjaka. Na kraju, dat je niz preporuka za dalji razvoj nauke o podacima u Srbiji.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja na seminaru će se održavati na daljinu, a slušaoci mogu da ih prate preko linka: 

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/AR4aSMvvmadtRSKPF

RUKOVODIOCI SEMINARA:

Matematički institut SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanović
Marijana Despotovic-Zrakić

IEEE
Božidar Radenković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *