DATA SCIENCE – Nauka o podacima

DATA SCIENCE – Nauka o podacima

Master studije iz elektronskog poslovanja              

Big Data u elektronskom poslovanju

Predavanje održano 10. marta 2021.

DS-BD-u-EP-21.pptx