Računar vodio debatu protiv samog sebe, iznoseći razloge ZA i PROTIV veštačke inteligencije

Računar vodio debatu protiv samog sebe, iznoseći razloge ZA i PROTIV veštačke inteligencije

Računar IBM-a „Prodžekt dibejter” (IBM project Debater) – robot koji je već raspravljao s ljudima, prvi put je vodio debatu protiv samog sebe, iznoseći razloge ZA i PROTIV veštačke inteligencije. (članak iz Naučnog magazina Galaksija, izvor: Beta)

IBM Project Debater je prvi sistem baziran na veštačkoj inteligenciji (robot?) koji ume da raspravlja sa ljudima o složenim temama. Prema navodima IBM-a, njegova izgradnja ima za cilj pružanje pomoći ljudima da izgrade ubedljive argumente i donose dobro informisane odluke. Praktična primena se može očekivati u domenu marketinga i istraživanja (obrada anketa, pitanja i žalbe kupaca is sl.).

IBM project Debater je već raspravljao s ljudima. Ta rasprava se oslanjala na analizu ogromnog broja članaka iz novina i časopisa,

Tema debate bila je: Da li će veštačka inteligencija doneti više štete nego koristi?

Računar je generisao dva oportuna mišljenja: ZA i PROTIV razvoja veštačke inteligencije.

Debata se bazirala na prilozima 1.100 studenata Kembridža (Cambridge), kojima se “nahranio” računar. Project Debater je identifikovao i razvrstao na čijoj je strani svaki iz mnoštva priloga studenata (senzitiv analiza – ZA i PROTIV), rangirao najbolje argumente, ispravio pravopisne i gramatičke greške, da bi bio u stanju da na osnovu svega toga sastavi i iznese uverljivu petominutnu izjavu. IBM je rekao da je Project Debateru za ceo taj proces bio potreban svega jedan minut.

Razloge PROTIV Project Debater izrekao je sintetičkom (“pomalo ženskim glasom”) i oni se mogu sublimirati u manje-više poznate argumente šire (naučne) zajednice:

  • “Veštačka inteligencija neće moći da donese moralno ispravnu odluku jer je moral jedinstveno svojstven ljudima”
  • „Računar ne može lako donositi moralne odluke, a može dovesti do katastrofe.
  • Veštačka inteligencija može naneti mnogo štete,
  • Veštačka inteligencija može donositi samo odluke za koje je programirana, a „nije moguće programirati je za sve scenarije, to mogu samo ljudi”.

Zatim je mašina promenila stranu i boju glasa, iznoseći protivargumente, odnosno razloge ZA razvoj veštačke inteligencije:

  • “Veštačka inteligencija „biće velika prednost jer će ljudima osloboditi vreme koje sada troše na svakodnevne zadatke koji se ponavljaju”, rekao je kompjuter drugim glasom koji je ritmično talasao plavi oblik na ekranu dva metra visokog elegantnog monolitnog stuba”.

Računar je izlaganje okončao rekavši: „Pređimo na problem blizak mom veštačkom srcu: tehnologija” čime je izazvao smeh prisutnih debatera (ljudi), koji su preuzeli reč i rezimirali raspravu, glasanjem se svrstavši uz debatnu stranu koja je rekla da veštačka inteligencija donosi više koristi nego štete i da ima sigurnu budućnost, barem za sada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *