Stručni skup “Integracija i implementacija generativne veštačke inteligencije (VI) u procesu obrazovanja”

Stručni skup “Integracija i implementacija generativne veštačke inteligencije (VI) u procesu obrazovanja”

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Smederevu, 10. novembra 2023. godine, u trajanju od 10 do 14 časova, organizovan je stručni skup-tribina “Integracija i implementacija generativne veštačke inteligencije (VI) u procesu obrazovanja.” Stručni skup organizovao je Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, a tribina je akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (Broj: 1221-4/2023 od 16. oktobra 2023. godine) i ispunjavala je uslove predviđene Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Predavanje je bilo namenjeno svima koji rade u obrazovanju, s obzirom na to da upotreba generativne VI ima potencijal da personalizuje iskustva učenja, pruža personalizovane odgovore na relevantna pitanja i unapređuje veštine kritičkog razmišljanja i refleksije te olakšava prenos znanja. Predavač je bio redovni profesor dr Dragan Vukmirović sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, a učesnici su aktivno diskutovali o potencijalima i izazovima koje upotreba, odnosno neupotreba generativne VI u obrazovanju nosi sa sobom, kao i o preporukama za roditelje, učenike i prosvetne radnike.

Prezentacije se mogu pogledati i skuniti sa sledećih linkova:

https://www.researchgate.net/publication/375553358_Integracija_i_implementacija_generativne_vestacke_inteligencije_FINAL

https://www.researchgate.net/publication/375553361_Primena_generativne_VI_u_nastavi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *