19/08/2020 – Preporuka za danas

19/08/2020 – Preporuka za danas

Business Analytics or a Data Science Degree?

Većina programa master studija koji se odnose na podatke može se klasifikovati u tri osnovne grupe: Nauka o podacima (Data Science), Analiza podataka (Data Analytics) i Poslovna analitika (Business Analytics). Autori ovog članka izvšili su upoređivanje master studija u oblasti nauke o podacima i poslovne analitike. Za studiju slučaja korišćeni su: UC Berkeley’s Master of Information and Data Science i Master of Science in Business Analytics, University of Tulsa. Prikazani su kurikulumi za oba master programa i analizirane njihove prednosti i nedostaci.

Pročitajte više
Comments are closed.