11/07/2020 – Preporuka za danas

11/07/2020 – Preporuka za danas

KINESKA TELEPORTACIJA. Kina je ostvarila neočekivani podvig u kvantnom umravanju još pre četiri godine: 2016 g. izveli su prvu teleportaciju u kosmos. U istom trenu se svetlosna čestica (foton) odaslata sa Zemlje našla u satelitu koji obleće oko nje na visini od 1.400 do 500 kilometara. Iz pustinje Gobi, koja delom zalazi u Mongoliju, raketa-nosač „Dugi marš 2D” je iznela satelit „Mo Di” ili „Mo Ci”, sa imenom čuvenog kineskog filozofa iz 391. godine (na latinskom Micius), potonjeg osporavaoca neprikosnovenog Konfučija i konfučijanstva.

Umesto da pošalju sam foton kroz prostor, iskoristili su pojavu koja se zove „kvantno preplitanje” (Quantum entanglement) i prebacili sve informacije od kojih se sastoji do druge tačke. Tako su, u stvari, načinili istovetan umnožak, čime je izvorni primerak smesta nestao. Rečnikom fizike, oba se opisuju istom talasnom funkcijom.

Pročitajte više
Comments are closed.