08/01/2021 – Preporuka za danas

08/01/2021 – Preporuka za danas

Data Science

Statističko zaključivanje: testiranje hipoteza.

Da se podsetimo. 64 slajda:

 1. Testiranje hipoteza / osnovni pojmovi i procedure
 2. Koraci
 3. Hipoteze
 4. Izbor nivoa značajnosti
 5. Izbor Test statistike
 6. Izračunavanje statistike testa
 7. i 10. Statističko zaključivanje
 8. Kritična vrednost
 9. i 13. Greška I tipa (α) i Greška II tipa (β)
 10. Parametarski statistički testovi
 11. Provera normalnosti raspodele
 12. Učestalost – frekvencije
 13. Asimetričan oblik raspodele
 14. Zašiljenost / zaravnjenost raspodele
 15. Testiranje hipoteza o populacionim prosečnim vrednostima i proporcijama

20, 21 i 22.  Z-test

23 – 32. t-test

 1. Neparametarski statistički testovi

34 – 53. Hi kvadrat test

54 – 56. McNemarov test

57 – 61. Testiranje hipoteza o rangovima

62 – 63. Wilcoxonov test ekvivalentnih parova

 1. Izbor statističkog testa

 

 

Pročitajte više
Comments are closed.