06/07/2020 – Preporuka za danas

06/07/2020 – Preporuka za danas

Čemu statistika?

Pročitajte više

Statistics for Data Science: What is Skewness and Why is it Important?

Pročitajte više

Ažurirana baza podataka Prirodno kretanje stanovništva i profili, jul 2020. godine. Na sajtu Republičkog zavoda za statistiku dostupna je ažurirana DevInfo baza Prirodno kretanje stanovništva, izdanje za 2020. godinu. Baza se može koristiti online na http://devinfo.stat.gov.rs/vitalna ili preuzeti sa linka http://devinfo.stat.gov.rs/disrbija/diDatabases.aspx. Svi podaci iz baze se mogu preuzeti u Excel formatu na srpskom i engleskom jeziku, sa sledećih linkova srls i en. Ažurirani profili (DI_Profil1) se nalaze na http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili.

Pročitajte više
Comments are closed.